Behendigheid

 

Inleiding
Behendigheid oftewel agility is een sport waarbij teamwork tussen baas en hond centraal staat. De bedoeling is je hond zo snel mogelijk, maar wel foutloos over een parcours te laten lopen met verschillende soorten hindernissen.  De meeste honden vinden dit een ontzettend leuk spelletje en doen het met veel enthousiasme. Zowel voor baas als voor hond is behendigheid een heerlijke uitlaatklep, of je het nu recreatief beoefent of op landelijk niveau wedstrijden loopt.

 

Toestellen

Een behendigheidsparcours bestaat uit verschillende hindernissen, onder te verdelen in:

  • sprongen
  • raakvlakken
  • paaltjes (weave)
  • slurf/tunnel

 

Sprongen


hoogtesprong 

  breedtesprong  

oxer

muur

band
 

 

Raakvlaktoestellen


schutting

wip

 


kattenloop

 

 

Paaltjes (weave)


paaltjes
 

 

Slurf / tunnel


slurf

tunnel


 

Beoordeling

Fouten

Op een parcours worden de volgende zaken als fout gerekend:
- Het afspringen van een lat op een sprong
- Het missen van een raakvlak (op- en/of afloop) op de schutting, wip of kattenloop
- Verkeerd insteken van de paaltjes of het overslaan van een of meer paaltjes
- Aanraken hond

Weigeringen

Een weigering wordt gegeven als:
- de hond een toestel voorbij loopt wat hij moet nemen
- als hij een rondje draait voor het te nemen toestel
- als hij onder een hoogtesprong doorloopt
- als hij scheef over de breedtesprong springt
- als hij langs de band springt

Diskwalificatie (disk of DK)

Een DK wordt gegeven als:
- De hond een verkeerd toestel neemt
- De hond een toestel terug neemt (dus ook (enkele) paaltjes terug neemt)
- Een weigering niet hersteld wordt
- De hond het parcours uitloopt
- De maximum parcourstijd overschreden wordt
- De hond zijn behoefte doet in het parcours

Tijdfouten

Bij ieder rondje wordt door de keurmeester een standaard parcourstijd (SPT) en een maximum parcourstijd (MPT) vastgesteld. Bij iedere 5 seconden dat de SPT overschreden wordt krijgt men 1 tijdfout. Bij het overschrijden van de MPT krijgt men een DK.

 

Onderdelen

Op wedstrijden krijg je normaal gesproken de gelegenheid om 3 rondjes te lopen. Meestal is dit een Vast Parcours, een Jumping en een Spel.

Vast Parcours

In een Vast Parcours staan alle soorten hindernissen die in een vastgestelde volgorde genomen moeten worden.

Jumping

Bij een Jumping wordt ook in vastgestelde volgorde gelopen, alleen hierin staan geen raakvlaktoestellen. Op deze rondjes wordt meestal zeer veel snelheid gemaakt.

Spel

Er zijn verschillende soorten spellen, de meest voorkomende zijn de Tijd-Fout-Uit en de Gambling.

  • Tijd -Fout-Uit
    Een Tijd-Fout-Uit kan uit een Vast Parcours of een Jumping bestaan. De bedoeling is om zo lang mogelijk foutloos te lopen, op het moment dat je een fout maakt ben je "af". Je mag dan wel het rondje uitlopen maar krijgt net zoveel punten als het aantal toestellen dat je foutloos genomen hebt. Bij een gelijk aantal punten telt de snelste tijd.
  • Gambling
    Bij de Gambling bepaal je zelf de volgorde waarin je loopt, voor ieder toestel dat foutloos genomen wordt krijg je punten. Binnen een bepaalde tijd moet je zoveel mogelijk punten zien te halen. Meestal mag een toestel maar 2x genomen worden en mag je hetzelfde toestel niet 2 keer achter elkaar nemen.

 

Klassen

A-Klasse (1e graad)

Een hond moet minimaal 18 maanden zijn voor hij aan behendigheidswedstrijden mag deelnemen. Honden die beginnen met behendigheidswedstrijden starten in de A-klasse. Om te promoveren moeten zij 3x een Uitmuntend (U-tje) lopen, waarvan maximaal 2 op de jumping.

Een U-tje wordt gegeven bij:
- een foutloos rondje binnen de SPT
- een rondje met 1 fout of 1 weigering maar wel binnen de SPT
- bij een foutloos rondje met een tijdoverschrijding minder als 5 seconden

In de A-klasse tellen echter alleen foutloze U-tjes om te promoveren.
Vanaf 1 januari 2004 tellen in het buitenland gehaalde U-tjes niet meer mee om te promoveren.

B1-klasse (2e graad)

Een maand na het behalen van het 3e U-tje gaat de hond over naar de B1-klasse. In de B1-klasse kan men selectiewedstrijden lopen. Hier kunnen punten behaald worden op het Vast Parcours en op de Jumping. Er worden alleen punten toegekend als er een U-tje gelopen is. Het aantal punten is afhankelijk van de klassering. De eerste plaats krijgt 80 punten, de tweede plaats 75 punten, enz. Per wedstrijdseizoen worden 10 selectiewedstrijden gehouden. Hiervan wordt een klassement bijgehouden. Aan het eind van het seizoen promoveert een klein aantal honden rechstreeks naar de C-klasse en een groter aantal naar de B2. De rest blijft in de B1. Degradatie  terug naar de A-klasse is niet mogelijk.

Vanaf 2005 is het ook mogelijk om tussentijds van de B1 naar de B2 te promoveren op basis van podiumplaatsen. De hond moet dan drie keer bij de eerste 3 geŽindigd zijn op een selectiewedstrijd (waarbij tevens een U-tje behaald werd) op de jumping of het Vastparcours, waarvan maximaal 2x op de jumping.

B2- en C-klasse (3e graad)

In de B2- en C-klasse geldt hetzelfde als in de B1-klasse. Er worden 10 selectiewedstrijden gehouden. Het verschil met de B1 is dat men vanuit deze klassen behalve promoveren ook kan degraderen.

Ook in de B2 kan men tussendoor promoveren naar de C door middel van podiumplaatsen, op dezelfde manier als van de B1 naar de B2.

Vanaf 2005 mogen honden die in de C-klasse lopen niet meer automatisch meedoen aan het Nederlands Kampioenschap. Het aantal wordt beperkt tot 60 deelnemers. Honden die tijdens het seizoen via podiumplaatsen gepromoveerd zijn naar de C-klasse mogen zowiezo meedoen. Het aantal wordt verder aangevuld op basis van de competitie rangschikking.

Honden met stamboom die in de C-klase lopen komen in aanmerking voor de WK-selectie.
De selectieprocedure voor 2005 wordt binnenkort gepubliceerd op de site van Cynophilia: http://www.cynophilia.nl/agility%20wedstrijden%20wk.htm

Veteranenklasse

Vanaf 7 jaar mag de hond overgaan naar de Veteranenklasse. Vanuit de Veteranenklasse is echter geen terugkeer naar de andere klassen meer mogelijk. In de Veteranenklasse zijn de sprongen lager en staat er geen Band en Schutting meer in de parcoursen. Dit is om de oudere honden te ontlasten.

Large, small, medium

Afhankelijk van de grootte van de hond wordt hij ingedeeld in de Large, Medium of Small.
- Honden < 35 cm worden ingedeeld  bij de Small.
- Honden tussen 35 cm en 45 cm worden ingedeeld bij Medium
- Honden > 45 cm worden ingedeeld bij Large.

De Medium en Small honden hebben geen B2 klasse meer. Omdat er te weinig honden waren is deze klasse opgeheven. Medium en Small honden promoveren en degraderen dus rechtstreeks van de B1 naar de C en omgekeerd.

 

Inschrijven wedstrijden

Om in te kunnen schrijven voor landelijke wedstrijden die door Cynophilia worden georganiseerd dien je eerst een werkboekje voor je hond aan te vragen. Voor honden met stamboom kan dit bij de Raad van Beheer (rashondenlogboek), voor stamboomloze honden bij Cynophilia. Vervolgens moet er een startlicentie aangevraagd worden bij Cynophilia, dit kan alleen gedaan worden door een erkende (ras)vereniging of KC (Kynologenclub).

Gegevens over wedstrijden kunnen gevonden worden op de
Wedstrijdkalender. Op deze site kun je ook controleren of je ingeschreven staat. Ook de uitslagen van de gelopen wedstrijden vind je hier terug.

Inschrijven doe je door middel van het inschrijfgeld over te maken naar het betreffende rekeningnummer onder vermelding van het startlicentienummer (en soms ook de naam van de eigenaar en/of de naam van de hond). Er hoeft dus niet nog apart een inschrijfformulier te worden ingevuld.


 

 

 

 

Home